ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭ
ನವದೆಹಲಿ, ಜ 14 -ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಕೆವಿವೈ 3.0)ಯನ್ನು ದೇಶದ 600 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಸಚಿವಾಲಯದ (ಎಂಎಸ್‌ಡಿಇ) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹಂತವು ಹೊಸ-ಯುಗ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್‍-ಸಂಬಂಧಿತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಿದೆ.
ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ -ಪಿಎಂಕೆವಿವೈ ಮೂರನೇ ಹಂತರದಲ್ಲಿ 2020-2021ರ ಸ್ಕೀಮ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 948.90 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 729 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು (ಪಿಎಂಕೆಕೆಗಳು), 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಐಟಿಐಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.ಪಿಎಂಕೆವಿವೈ -1.0 ಮತ್ತು ಪಿಎಂಕೆವಿವೈ- 2.0 ಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಲಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸದ್ಯ ನೀತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸಿಒವಿಐಡಿ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಕೌಶಲ್ಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಸಚಿವಾಲಯ ಯೋಜನೆಯ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *