@HDKumarswamy @JDSKarnataka @BJP4Karnataka @BSYBJP

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಉದಯಕಾಲ ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷಾಂಕ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಉದಯಕಾಲ ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷಾಂಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಉದಯಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ವರದಿಗಾರ ವಾದಿರಾಜ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. Share on: WhatsApp…

Read More