ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ತೈಲ ದರಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 101 ರೂಪಾಯಿ

ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ತೈಲ ದರಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 101 ರೂಪಾಯಿ

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್24 ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೈಲ ಉತ್ಪನ್ನ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದು, ಗುರುವಾರ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 26 ಪೈಸೆಗಳು, ಡೀಸೆಲ್ 7 ಪೈಸೆಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ 101.03, ಡೀಸೆಲ್ 93.61 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂ97.76, ಡೀಸೆಲ್ ರೂ 88.30 ರೂಗೆ ಏರಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 103.89, ಡೀಸೆಲ್ 92.89 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂ 98.88, ಡೀಸೆಲ್ 92.89 ರೂಗೆ ಏರಿಕೆ ಯಾಗಿದೆ.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *