ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕರೋನ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕರೋನ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕರೋನ ಸೋಂಕಿತರ
ಸಂಖ್ಯೆ 80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್, ಈವರೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷ 2 ದಾಟಿದೆ
ಎಂದು ಜಾನ್ಸ್ ಹಾಪ್‌ಕಿನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್
ಅಂಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಇ) ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈವರೆಗೆ 80 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಇ
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರಂದು ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ ಗಡಿ ತಲುಪಿತ್ತು ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಂದು 6
ಮಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು 7 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀರಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್
ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಜಾನ್ಸ್ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಕರೋನ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *