ಆರೋಗ್ಯಕಾಲ

ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಪೂರೈಕೆ: ಮೆಡಿಕಾಬಜಾರ್ – ಪ್ರೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಪ್ಪಂದ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿ.13:  ಪಟ್ಟಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಹಂತದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಡೆಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು…

Read More