ತುಮಕೂರು

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ದೇಶ ಮಾರುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರ: ಮುರುಳೀಧರ ಹಾಲಪ್ಪ ಟೀಕೆ

ಅಗತ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ದೇಶ ಮಾರುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರ: ಮುರುಳೀಧರ ಹಾಲಪ್ಪ ಟೀಕೆ ಗುಬ್ಬಿ: ಅಗತ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ…

Read More

ರೈಲು ರೋಖೋ ಚಳವಳಿಗಾರರ ಬಂಧನ

ರೈಲು ರೋಖೋ ಚಳವಳಿಗಾರರ ಬಂಧನ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ರೈಲು ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾದ ರೈತ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಡ್ಡಿ ತುಮಕೂರು: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ…

Read More