ಗುಬ್ಬಿ

ಬೀಳು ಜಮೀನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಕಾಯಿದೆ!

ಸಾಲಮನ್ನ ಯೋಜನೆ ರೈತರ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರುವ ಕೆಲಸ: ರೈತಮುಖಂಡ ಗಂಗಾಧರ್ ಗುಬ್ಬಿ: ರೈತರ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳುಬಿಟ್ಟ…

Read More